Telefon:+90 322 432 74 74

ALO 170 Çağrı (SGK) Hizmetleri Kursu

  • Kategori: HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
  • Kodu: SEYMER-130-04
  • Yaş Sınırı: 15
  • Gerekli Eğitim Düzeyi: Okur Yazar

1 Dönemlik Kurs : (18 hafta) / Günde 4 saat  Haftada 2 gün  / Toplam 144 saat

- Kurs programının toplam eğitim süresi MEB mevzuatı çerçevesinde her bir ders saati 40 dakika olmak üzere 168 ders saati olarak planlanmıştır.

- Eğitim süresinin 24 saatlik kısmı bireysel öğrenme faaliyeti olarak değerlendirilecektir.

- Eğitim süresi, teorik eğitim, uygulama ve bireysel öğrenme faaliyetlerinden oluşmaktadır.

- Ön Kayıt yaptırmak, istenilen şartlara sahip değilseniz, size kesin kayıt hakkı kazandırmaz.

Almak istediğiniz kursu belirledikten sonra internet üzerinden kayıt yaptırmalısınız, daha sonra belirtilen tarihler içerisinde gerekli evraklar ile kurs merkezlerine başvurmalısınız.

Kurs Adı Şube Kurs Yeri Ön Kayıt
Ön Kayıt aşamasında kurs bulunmamaktadır!

Kurslarda, Bakanlığa bağlı özel ve resmi yaygın eğitim kurumlarınca uygulanmakta olan Modüler kurs programlarından yararlanabileceği gibi uzman kişilerle birlikte oluşturulacak komisyonun hazırlayacağı programlar da İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile uygulanır.

Alt Modül Kodu Modül Kodu Modül Adı Süre (saat)
01 - Telefonla İletişim 16
02 - Ekran Eğitimi 16
03 - Sosyal Sigortalar Kanunu Tanım ve Kapsamlar, Hak Sahipliği 16
04 - İsteğe Bağlı Sigorta Kolları 8
05 - Borçlanma, Fiili Hizmet Zammı 8
06 - Uzun Kısa Vadeli Sigorta Kolları 24
07 - Hizmet Birleştirilmesi, Hizmet Çakışması, İşyeri Bildirgesi 16
08 - Teşvikler, Kayıt Dışı İle Mücadele 16
09 - E-Bildirge 16
10 - Genel Sağlık Sigortası 16
11 - Tıbbı Malzemeler, Maluliyet Raporları 8
12 - Primsiz Ödemeler 8

Kayıt için gerekli belgeler

  1. İnternet üzerinden önkayıt yaptırmak
  2. Eğitim durumunu gösterir belge
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi