Telefon:+90 322 432 74 74

Hakkımızda

Kuruluş amacı

-Seyhan’lıların açık eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve büyükşehirde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek,
-Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
-Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek,  sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur.

Hedef kitlesi

- Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış olanlar,
- Bir meslek eğitimi alma imkânı bulamamış ya da herhangi bir nedenle eğitimini yarıda bırakmış olanlar,
- Yeni bir meslek, hobi ya da sanat edinmek isteyenler,
- Sosyal çevre edinmek ya da çevresini genişletmek isteyenler,
- Kendini geliştirerek mesleğinde ilerlemek isteyenler,
- Kendini yenileme ve rehabiliteye ihtiyaç duyanlar,

Yasal Dayanaklar

- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
- 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
- Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam YılEğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge.

Müfredat

Yasal dayanaklar ve protokoller çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yönetmelik ve esaslarına göre eğitim verilmektedir. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri, MEB mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmektedir.

Kalite Politikamız

Kursiyerlerimizin beklentileri, Yasal şartlar, Kalite Yönetim Sistemi şartları, bilim ve teknolojideki yenilikler doğrultusunda sistemimizi sürekli iyileştirmek ve kursiyerlerimizin memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır.