Telefon:+90 322 432 74 74

Yeni Dönem, Üstün Hizmetler

Eklenme Tarihi: 14.8.2016

SEYMER (Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi)

Sayın Adana’lıların ve Seyhan’lıların;

Kişisel birikimlerini yükseltmek,

Mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek,

Kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak,

Pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak,

Gelir elde etmelerine katkıda bulunmak,

İstihdam edilebilirliklerini artırmak, vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir

yaygın eğitim organizasyonudur.

Özellikle, örgün eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin eğitim gereksinimlerini

karşılamak için herhangi bir yaş sınırlaması yapmadan, tüm Adana ve Seyhan halkına Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezlerimizde mesleki, sosyal ve kültürel amaçlı sertifikalı eğitim vermek önceliğimizdir.

Eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek meslek odaklı eğitim hizmetlerimize katılımı artırmak istiyoruz.

Kısa adı SEYMER olan Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama

Merkezleri'mizde, usta-çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve

prensipleri doğrultusunda kaliteden ödün vermeden sunmak,

Eğitim kalitesini yenilikçilik, akılcılık, bilimsellik, katılımcılık ve süreklilik ilkeleri

perspektifinde artırmak,

Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak,

Sosyal sorumluluk kapsamında Adana ili Seyhan Belediyesi ilçe sınırlarında kursiyer

memnuniyeti sağlayarak tüm kursiyerlerine; çalışan memnuniyetini oluşturarak tüm

çalışanlarına artı bir değer kazandırmak,

Emeği üretime dönüştürerek, bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak,

özgün ve temel amaçlarımızı oluşturmaktadır.

SEYMER, ücretsiz olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler,

seminerler, panel-konferanslar, yarışmalar, yayınlar, fuarlar vb. organizasyonlar

gerçekleştirilecektir.

En kısa zamanda yeni anlayışımızla SEYMER birimlerinde herkes için eğitim yaygın eğitim kurs programlarımızda buluşabilmek üzere...